Po co się narodził Pan Jezus?

I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni,
tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,
Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.


Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.


Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat,
lecz aby świat był przez niego zbawiony.
Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy,
już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

Ewanglia wg św.Jana 3;14-18

Po co się narodził Pan Jezus?

W Edenie nastąpiła tragedia, która przekreśliła szansę człowieka na życie wieczne w zdrowiu i radości.

Został wtedy zerwany pokój z Bogiem po przez złamanie jedynego zakazu – niejedzenia owocu z drzewa życia.

Do dziś odczuwamy tego skutki.

Bóg jednak nie przestał kochać ludzi i co rusz daje im szansę na wyjście z tarapatów, mimo, że czasami żałował, że stworzył człowieka…

Podczas ucieczki z Egiptu do Ziemi Obiecanej Izraelici złorzeczyli Bogu, wtedy Bóg zesłał plagę jadowitych węży, które uśmiercały zbuntowanych wobec Bożych postanowień.

Mojżesz, przywódca ludu wołał do Boga o ratunek dla nich, by Pan zaniechał tego gniewu i ich wyratował.

Pan wysłuchał modlitwy Mojżesza i kazał zrobić węża z miedzi i osadzić go wysoko na drzewcu, by po spojrzeniu z wiarą na niego, uratować swoje życie.

NAIWNE WRĘCZ GŁUPIE, ALE SKUTECZNE – i tak ci którzy w to uwierzyli zostali uratowani od śmierci.

Narodziny Pana Jezusa mają ten sam cel – uratować człowieka.

Wystarczy w prostocie serca uwierzyć, że krew Pana Jezusa, która lała się na krzyżu może mnie oczyścić z grzechu.

Jeśli szczerze będę żałował swoich przewinień, wyznając je osobiście Bogu prosząc o obmycie nią i wybaczenie – Bóg nas wysłucha.

W takiej szczerej chwili, Pan wybacza i daruje życie wieczne skruszonemu grzesznikowi.

TAK NASTĘPUJE OKAZANIE ŁASKI, CZYLI UŁASKAWIENIE PO PRZEZ NIEZASŁUŻONE MIŁOSIERDZIE.

TO TEŻ WYDAJE SIĘ GŁUPIE I NAIWNE, ALE DZIAŁA – Bóg zmienia radykalne życie tych, którzy Mu uwierzą – żyją od tego czasu w pokoju który przewyższa wszelki rozum, przestają bać się śmierci otuleni bezpiecznymi ramionami Boga Ojca 🙂

ABY TEGO NIE ZAPRZEPAŚCIĆ, BÓG W SWOIM SŁOWIE POKAZUJE JAK ŻYĆ, BY BEZPIECZNIE U NIEGO “WYLĄDOWAĆ”- PODOBNIE JAK SĄ PODAWANE POLECENIA Z WIERZY KONTROLNEJ LĄDUJĄCEMU PILOTOWI.

kazimierz

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem,
i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych,
zbawiony będziesz.
Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu,
a ustami wyznaje się ku zbawieniu.

List Ap.Pawła do Rzymian 10; 9-10
---------

Zamów nieodpłatny egzemplarz Ewangelii Jana.

Bóg szuka Ciebie – chcesz go odnaleźć?

Zachęcamy do udziału w Studium Biblijnym by sprawdzić jak się rzeczy mają.

Nie marnuj czasu i spotkaj się, by porozmawiać o swojej relacji z żywym Panem Jezusem Chrystusem.

Zapraszamy do rozmowy na naszym Czacie - prawy dolny róg strony

Wesprzyj naszą służbę, jeśli chcesz przyłączyć się do głoszenia ewangelii i propagowania chrześcijańskiego stylu życia.


Serwis internetowy www.ewangelia.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.