Drogoście bowiem kupieni

Drogoście bowiem kupieni.
Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.

I List do Koryntian 6,20.

Pan nad życiem i śmiercią

Zapytano kiedyś przedstawiciela organizacji pomagającej w eutanazji:
„Czyją własnością jest pańskie ciało?”
Odpowiedział:
„Moją i tylko moją. Moje ciało nie jest własnością żadnego kościoła, ani żadnej partii politycznej, ani medycyny. Od urodzenia jestem wolnym obywatelem i od momentu uzyskania pełnoletności mogę o sobie sam decydować. Nie mam zamiaru nic w tym zmieniać i dopóki będę żył nie pozwolę, by ktoś mnie do czegoś przymuszał – ani lekarze, ani rodzina, ani potomkowie”.

Ta wypowiedź jest całkowicie zrozumiała: Nikt nie ma prawa do życia innego człowieka. Ale zapomnieliśmy o jednym fakcie: Bóg podarował nam życie i dlatego jesteśmy zobowiązani zdać Mu sprawę z tego, co chcemy zrobić z naszym życiem.

Tak więc każdy człowiek może być świadomy faktu, że został stworzony przez Boga i Bóg go zna od poczęcia. Bóg jest też tym, który postanowił moment śmierci człowieka: „Pan zadaje śmierć i przywraca do życia” (1. Sam. 2,6)

Gdyby mnie jako chrześcijanina zapytano, czyją własnością jest moje ciało, odpowiedziałbym tak:
– Moje ciało należy do mojego Boga, tak samo jak moja dusza i duch. Przez swoją ofiarną śmierć na krzyżu Pan Jezus zapłacił za moją winę i odkupił mnie dla Boga.
Dlatego zarówno wszyscy inni, jak i ja sam, nie możemy decydować o swoim życiu. Troskę i odpowiedzialność za moje życie pozostawiam Bogu, który jest o wiele mądrzejszy ode mnie i miłuje mnie.

Mam pewność, że moje przemijające ciało pewnego dnia będzie przemienione w ciało doskonałe. A w międzyczasie przypominam sobie, że należę już nie do siebie, ale do Chrystusa i dążę do tego, by swoim zachowaniem Jego uwielbiać.

Tekst pochodzi z kalendarza „Dobry Zasiew” – kartka z dn. 20.02.2023 Subskrypcja kalendarza

I widziałem umarłych, wielkich i małych,
stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte;
również inna księga, księga żywota została otwarta;
i osądzeni zostali umarli na podstawie tego,
co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.

Apokalipsa Jana 20;12.

Zachęcamy Cię do udziału w Studium Biblijnym by sprawdzić jak się rzeczy mają.

Zamów nieodpłatny egzemplarz Ewangelii Jana, by poznać Chrystusa.---------

Zamów nieodpłatny egzemplarz Ewangelii Jana.

Bóg szuka Ciebie – chcesz go odnaleźć?

Zachęcamy do udziału w Studium Biblijnym by sprawdzić jak się rzeczy mają.

Nie marnuj czasu i spotkaj się, by porozmawiać o swojej relacji z żywym Panem Jezusem Chrystusem.

Zapraszamy do rozmowy na naszym Czacie - prawy dolny róg strony

Wesprzyj naszą służbę, jeśli chcesz przyłączyć się do głoszenia ewangelii i propagowania chrześcijańskiego stylu życia.


Serwis internetowy www.ewangelia.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.