…chodzą na groby czy nie chodzą ?

Ci protestanci to w ogóle chodzą na groby czy nie chodzą ?

Czym się różnicie od katolików ?

Czyli popularne w nadchodzących dniach pytania i moja odpowiedź.

Po pierwsze, ten post nie jest pretekstem do wywołania kolejnej niekończącej się wojny o to kto ma rację, więc absolutnie nie będę udowadniał niczego w komentarzach. Jest to tylko moja odpowiedź i wielu Braci i Sióstr.

Rozumiem i jestem świadomy różnicy w tym temacie, rozumiem też z czego ona wynika – dla nas (protestantów) Biblia jest jedynym i ostatecznym wyznacznikiem w sprawie praktykowania naszej wiary, dla katolików znaczenie ma również nauczanie i tradycja Magisterium Kościoła Rzymsko – Katolickiego.

Czy obchodzimy Wszystkich Świętych i Święto Zmarłych ?

Rozpoznajemy fakt, że takie dni występują w kalendarzu i zazwyczaj mamy wtedy wolne, ponieważ jest to dzień wolny od pracy. Nie ma on dla nas jednak znaczenia wyznaniowego, ponieważ nie wierzymy w czyściec, odpusty czy modlitwę za stan zmarłych.

Większa cześć z nas odwiedza w ten dzień groby naszych bliskich, często wspólnie z katolicką lub bezwyznaniową częścią żyjących rodzin.

Niejednokrotnie zapalamy znicz, jako symbol szacunku wobec zmarłej osoby, rodziców, dziadków czy bliskich znajomych – chociaż nie jest to dla nas przedmiot bez którego nie możemy się obyć, część z nas rezygnuje z tego zwyczaju (osobiście rezygnuje z tego zwyczaju).

Oczywiście jest to dla nas dzień w którym nie stronimy “dla zasady” od spotkania w gronie bliskich. Staramy się wykorzystać ten czas by porozmawiać o zbawieniu i jego pewności – by wskazać na Jezusa Chrystusa. Takie dni często, że się tak wyrażę, otwierają możliwość do zwiastowania ewangelii w naszej rodzinie.

Wiem, że niektórzy wylewają dziecko z kąpielą, ale przecież dziwaków nie brakuje w żadnym z wyznań.

Odróżnia nas przede wszystkim świadomość i wiara w to , co z człowiekiem dzieje się po śmierci.

Wierzymy, że człowiek po śmierci znajduję się w jednym z dwóch miejsc (chociaż zdarzają się między nami różnicę co do czasu w którym to następuje – czy natychmiast, czy później) w niebie albo w piekle.

Odrzucamy całkowicie nauczanie o czyśćcu, ponieważ nie odnajdujemy go w Piśmie Świętym branym całościowo (nie pojedyncze wersety, bardzo mocno naciągane w interpretacji i w oderwaniu od całości Planu Zbawienia Człowieka objawionego w Słowie Bożym, a tylko w ten sposób próbuje się bronić poglądu o czyśćcu w świetle Biblii).

Co więcej w naszym zrozumieniu nauka o czyśćcu jest szkodliwa, ze względu na umniejszenie bądź dodanie czegoś do ewangelii mówiącej o tym, że zbawieni jesteśmy poprzez wiarę w łaskę okazaną człowiekowi na krzyżu Golgoty. Nauka o czyśćcu wskazuje na inną możliwość niż ta jedna i często w historii kościoła była pretekstem do zdobywania majętności przez hierarchów kościelnych.

“Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili”. – List do Efezjan 2:8-10

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków,
do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.

List ap.Pawła do Efezjan 2:8-10

Odnajdujemy również w Słowie Bożym informację, że Bóg określa mianem świętych każdego człowieka, który wyznaje Jezusa swoim Panem, pokutuje od grzechu oraz żyje przemienionym życiem, chociaż zdarza mu się upaść oczywiście.

Nie ma w Słowie Bożym mowy o specjalnej kaście wyniesionych na ołtarze błogosławionych lub świętych i nieznana była taka praktyka chrześcijanom pierwszego Kościoła.

Tutaj również historia kościoła pokazuje, że często jest to pretekstem do zysków pieniężnych, kupczenia ewangelią oraz niestety jest praktyką nazwaną w Biblii bałwochwalstwem, ponieważ według niej nasze modlitwy powinny być kierowane wyłącznie do Boga, a cześć i uwielbienie powinno być oddawane wyłącznie Stwórcy, nie zaś Jego stworzeniu.

Oczywiście mamy swoich bohaterów wiary, wzory w chrześcijańskim świecie, widzimy również cechy godne naśladowania u niejednego bohatera wiary wyznania katolickiego, ale nie znosi to prawdy objawionej w Słowie Bozym.

Dlatego obce nam są praktyki stojące wbrew temu co podaje Słowo Boże.

Wszystkiego dobrego, szczególnie w te dni.
Myślę, że jasne jest, że my protestanci, tak samo dbamy o nagrobki bliskich, tak samo kochamy i tak samo wspominamy, a miejsca pochowania naszych bliskich też są zadbane – wierzymy jednak inaczej.

Wpis na Facebk’u pastora Bartłomieja Kurylas 19.10.2018 r.
---------

Zamów nieodpłatny egzemplarz Ewangelii Jana.

Bóg szuka Ciebie – chcesz go odnaleźć?

Zachęcamy do udziału w Studium Biblijnym by sprawdzić jak się rzeczy mają.

Nie marnuj czasu i spotkaj się, by porozmawiać o swojej relacji z żywym Panem Jezusem Chrystusem.

Zapraszamy do rozmowy na naszym Czacie - prawy dolny róg strony

Wesprzyj naszą służbę, jeśli chcesz przyłączyć się do głoszenia ewangelii i propagowania chrześcijańskiego stylu życia.


Serwis internetowy www.ewangelia.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.