[Video] Mirek Kulec – Pan Jezus w XXI wieku – świadectwo.

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.”

List do Hebrajcyzków 13:8.

Przesłanie Ewangelii nie jest przestarzałe, Jej moc jest taka sama dziś jak w I wieku n.e..

Pojednaj się z Panem Jezusem i pójdź drogą, którą wskazuje w Swym Słowie – proszę nie marnuj swojego życia…Zamów nieodpłatny egzemplarz Ewangelii Jana.

Może chcesz się spotkać i porozmawiać o swojej relacji z Jezusem Chrystusem.