[Video] Jak najlepiej uczcić śmierć Pana Jezusa?

„Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej.
” Fil. 2;8

Wielka Sobota – Jak najlepiej uczcić śmierć Pana Jezusa?

…dziś już wiem, że najlepiej uczcić ten dzień posłuszeństwm tylko Panu aż do swojej śmierci, a ty już o tym wiesz?