Nie na temat!

Wysłuchaj końcowej nauki całości:
Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań,
bo to jest obowiązek każdego człowieka.
Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdy czynem,
nad każdą rzeczą tajną – czy dobrą, czy złą.

Księga Kaznodziei Salomona 12,13-14.

Nauczyciel rozdaje sprawdzone wypracowania. Tutaj radość, tam rozczarowanie. Pod jedną pracą uczeń czyta notatkę: „Dobry styl, płynnie napisane, ale nie na temat”, po czym zauważa ocenę: „mierny”.

Pomylić temat rozprawki jest zmorą dla wielu uczniów. Który z nich chciałby powiedzieć, że jego praca poszła na marne! – Jednak jak wielu ludzi doświadczy nieprzyjemnego przebudzenia się, gdy po zakończeniu tego życia staną przed Bogiem. Tam nie wystarczy powiedzieć o swoim ziemskim życiu, że było ono ozdobione dobrymi uczynkami lub wypełnione religijnymi normami. Bóg osądzi nasze życie sprawdzając, czy pytaliśmy w nim o Niego, czy Jego cel dla naszego życia był również naszym.

Człowiek został przez swojego Stwórcę odpowiednio ukształtowany, aby żyć zgodnie z Bożym celem. Tym celem jest sam Bóg. Jego miłować i Jemu służyć, jest to nasze wzniosłe zadanie do którego jesteśmy powołani. Nie na darmo Pan Jezus Chrystus podkreślił przykazania ze Starego Testamentu: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej” (Ew. Mat. 22,37). Wszystko inne mija się z celem.

Bóg życzy sobie, abyśmy posiadali z Nim żywy, osobisty związek. Drogę umożliwiającą dojście do Boga utorował Jezus Chrystus. On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Kto Go zna i w Niego wierzy, nie pomylił się w wybraniu celu swojego życia i ma dostęp do prawdziwego źródła życia.

„Dobry Zasiew – kartka z dn. 16.07.2021” Subskrypcja kalendarza

Wiele osób myśli, że mogą być spokojne o swoje życie wieczne bo uczynkami zasłużą sobie na zbawienie, czy jak będą praktykowały naukę jakiegoś kościoła, bez konfrontacji z nauką Pisma Świętego:

Nie każdy, kto do mnie mówi:
Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios;
lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.

Ewangelia wg. św. Mateusza 7;21.

Drogi czytelniku czytaj Nowy Testament, byś nie minął się z Bożą Prawdą…

---------

Zamów nieodpłatny egzemplarz Ewangelii Jana.

Bóg szuka Ciebie – chcesz go odnaleźć?

Zachęcamy do udziału w Studium Biblijnym by sprawdzić jak się rzeczy mają.

Nie marnuj czasu i spotkaj się, by porozmawiać o swojej relacji z żywym Panem Jezusem Chrystusem.

Zapraszamy do rozmowy na naszym Czacie - prawy dolny róg strony

Wesprzyj naszą służbę, jeśli chcesz przyłączyć się do głoszenia ewangelii i propagowania chrześcijańskiego stylu życia.


Serwis internetowy www.ewangelia.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.