Regulamin przekazywania darowizn

Darczyńcą Chrześcijańskiej Wspólnoty Bezdomnych “Dom Łazarza” może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Darowiznę można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub na poczcie na rachunek bankowy “Dom Łazarza”, w tytule wpisując “Działalność Misji Ewangelia.pl”.

Darowiznę można również przekazać za pomocą karty płatniczej lub e-przelewu za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub PayPal.

Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 1. Strona internetowa ewangelia.pl jest prowadzona przez: Chrześcijańska Wspólnota Bezdomnych “Dom Łazarza”, ul. Nowogródzka 8, 30-425 Kraków, NIP: 6793080272, REGON: 122510070, KRS: 0000152715.
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Wspólnoty. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:
  a) przelew – płatność następuje przelewem na rachunek “Dom Łazarza”,
  b) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
  c) przelewy elektroniczne z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez serwis Przelewy24.

Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz poprzez przelewy elektroniczne obsługiwane są przez PayPro SA lub PayPal.

 1. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy – prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Chrześcijańska Wspólnota Bezdomnych “Dom Łazarza” deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce Regulamin płatności na stronie internetowej Ewangelia.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Obdarowanego.

 

 

Serwis internetowy www.ewangelia.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.