[Video] Czy ta moc już działa w tobie?

„Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. Ewangelia Mateusz 7;21″

Niedziela Wielkanocna – Czy ta moc już działa w tobie?