Kim Jesteśmy!

Ewangelia.pl (dawniej Ewangelia.com) jest misją założoną w 2000 roku, której celem jest prezentacja ewangelii jako stylu życia, oferującego zaspokojenie potrzeb współczesnego człowieka.

Lider misji:
kazimierz zieliński – członek Kościoła Zielonoświątkowego Kraków – Nowa Huta.

Członkowie misji
W misji pracują wolontariusze z terenu całej Polski oraz kilkoro spoza jej granic, pochodzą z różnych kościołów ewangelicznych, ale mających jedno źródło swojej wiary – tylko w Piśmie Świętym. Niektórych z naszych pracowników poznasz tutaj.

Misja pokrywa koszty swojej działalności (techniczna obsługa strony www, utrzymanie konta bankowego, zakup i wysyłka bezpłatnej Ewangelii Jana, internetowe studium biblijne itp.) z ofiar dobrowolnych darczyńców.

DOM ŁAZARZA W KRAKOWIE
PekaoBiznes24
17 1240 1444 1111 0010 7026 5674
Tytułem: działalność misji „ewangelia.pl”