Właściwy wybór

Każda decyzja człowieka obarczona jest ryzykiem dokonania błędnego wyboru, lecz przeżywamy radość, wtedy gdy wybór okaże się trafny.

Można mnożyć okoliczności, w których dokonujemy wyborów – towarzyszą nam od urodzenia i pozwolę sobie kilka ich przytoczyć.

W przedszkolu i szkole – wybieramy koleżankę lub kolegę.

Potem wybieramy rodzaj średniej szkoły, pracy czy studiów.

W międzyczasie zaczynamy dostrzegać płeć przeciwną, która nagle zaczyna cieszyć oko i znów decyzja, ale teraz dwóch stron 🙂

Po drodze pojawiają się różne znajomości oparte na wspólnych zainteresowaniach lub ich braku 😐

Dobrym wyborem zdaje się być, te które nas budują, a jeśli rujnują nie rzadko wymagają radykalnego odwrotu.

Kolejnym bardzo ważnym wyborem jest osoba z którą chcemy spędzić resztę życia – tutaj podobnie jak w przypadku pierwszych miłostek może nie być łatwo.

Później jako rodzice musimy mądrze pokierować rozwojem zainteresowań i edukacją swoich dzieci.

Po drodze są decyzje związane ze zdrowiem, stylem życia, by ono nam jak najlepiej i najdłużej służyło i wiele, wiele innych nie raz trudnych wyborów.

Pomiędzy wymienionymi wyborami od 18 roku życia wszyscy obywatele zamieszkiwanego kraju, czy regionu mamy przywilej głosowania w Wyborach Powszechnych na osobę, lub partię, która według nas będzie właściwie reprezentowała i służyła ogólnie rozumianemu dobru.

Warto sobie zadać pytanie – czy człowiek sam jest zdolny do podejmowania tylko właściwych decyzji?

Myślę, że trudno taki stan osiągnąć, ale jest sposób, by większość z nich była trafna.

Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść;
Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie.

Psalm 32;8.

Powyższe rozważania dotyczą życia tu na ziemi, ale równolegle z nim toczy się życie duchowe sięgające w wieczność.

Żyjemy bardzo krótko, bo tylko 60, 70, 80 … lat, a co potem?

Pan Jezus przyszedł ponad 2000 lat temu, nie założył jedno zbawczej religii, lecz zrobił wszystko, by pojednać człowieka ze Stwórcą, by zapanował pokój między Bogiem a człowiekiem.

Odpowiedział Jezus:
Ja jestem droga i PRAWDA i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Ewangelia Jana 14;6

Aby tak się stało, człowiek musi zdecydować, czy da wiarę prostej Ewangelii, którą głosił Jezus, czy będzie praktykował jakąś religię, ze swoimi wymaganiami serwującymi „pewność” zbawienia za „jedyne” kilka groszy teraz i nawet po śmierci 🙁

Według Ewangelii zbawienie jest darem, czyli czymś w zupełności za darmo, co możemy przyjąć lub odrzucić.

Osobiście pojednałem się z Bogiem Ojcem 37 lat temu i dziś widzę, że była to najlepsza decyzja mojego życia.

Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony;
kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego,
że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

Ewangelia Jana 3;18

Od tamtego czasu śpię spokojnie, nie boję się kolejnego dnia i chwili śmierci, bo wiem, że spotkam się z Przyjacielem, a nie surowym Sędzią, bo poszedłem za Słowami miłującego Jezusa, a nie kapryśną i względną doktryną.

Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.

Ewangelia Jana 8;36

Kto pojedna się z Bogiem Ojcem przez Syna Bożego, który zmarł na krzyżu za nasze grzechy, będzie na wieczność przebywał z Bogiem.

Tym zaś, którzy go przyjęli,
dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,

Ewangelia Jana 1;12

Kto jednak sądzi, że nie potrzebuje Go jako swego Zbawiciela, będzie cierpiał nieodwracalną wieczną karę za swe własne grzechy.

Bóg nie prowadzi Cię do miejsca potępienia – TY sam czynisz to, unikając ratunku – proszę Cię zawróć z tej drogi!

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!

Za życia musisz dokonać wyboru, czy chcesz żyć wiecznie z Bogiem, czy zostajesz na drodze do nieodwracalnego wiecznego potępienia….

kazimierz

Zamów nieodpłatny egzemplarz Ewangelii Jana, by poznać już Chrystusa Dawcę życia wiecznego.

Zachęcamy Cię też do udziału w Studium Biblijnym by sprawdzić jak się rzeczy mają.

====================================================================

---------

Zamów nieodpłatny egzemplarz Ewangelii Jana.

Bóg szuka Ciebie – chcesz go odnaleźć?

Zachęcamy do udziału w Studium Biblijnym by sprawdzić jak się rzeczy mają.

Nie marnuj czasu i spotkaj się, by porozmawiać o swojej relacji z żywym Panem Jezusem Chrystusem.

Zapraszamy do rozmowy na naszym Czacie - prawy dolny róg strony

Wesprzyj naszą służbę, jeśli chcesz przyłączyć się do głoszenia ewangelii i propagowania chrześcijańskiego stylu życia.


Serwis internetowy www.ewangelia.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.