Radość z pewności zbawienia – czy już ją masz?

Jak daleko jest wschód od zachodu,
tak oddalił od nas występki nasze.

Psalm 103,12

Niektórzy chrześcijanie mówią; „Nikt nie może wiedzieć, czy jego grzechy są przebaczone, to będzie wyjaśnione dopiero w wieczności.” Ale właściwie dlaczego mielibyśmy tego nie wiedzieć? Czy Bóg niewystarczająco jasno mówi o tym w swoim Słowie? Już dawno temu psalmista Dawid wiedział, że jego przewinienia są od niego oddalone tzn. przebaczone. I nie był on jedynym, który posiadał tę pewność.

Jaki cel mógłby mieć Bóg w tym, żeby ludzi, którym okazał łaskę, pozostawiać do końca w niepewności? Wiele miejsc Nowego Testamentu poświadcza, że tak nie jest. Jedno z nich zapisane jest w 1. Liście Jana 5,13: „To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny”. Było więc zasadniczym celem tego listu, aby zapewnić wierzących, że Bóg wybaczył ich grzechy i ofiarował „życie wieczne” – w otoczeniu chwały Bożej.

Podobne wypowiedzi znajdujemy też w innych miejscach Słowa Bożego (por. Ew. Jana 5,24; Rzym. 5,1; Hebr. 10,10.14.17.18 ). Mimo to ciągle spotyka się ludzi, którzy mają świadomość swojej grzeszności, żałują i wyznają Bogu swoje winy, ale mówią: „Mam nadzieję, że pójdę do nieba” zamiast pewności zbawienia i słów: „Ja wiem, że mój Zbawiciel żyje” (Hiob. 19,25).

Chcieliśmy tym zatroskanym osobom wskazać, jak doskonałą jest ofiara przebłagalna Jezusa Chrystusa! Ona jest jedyną podstawą odpuszczenia grzechów. A pewność opiera się na konkretnych obietnicach, które Bóg dał w swoim Słowie (np. Ew. Jana 3,16; 5,24):

Albowiem tak Bóg umiłował świat,
że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Ewangelia św. Jana 3;16

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam,
kto słucha słowa mego i wierzy temu,
który mnie posłał, ma żywot wieczny
i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota.

Ewangelia św. Jana 5;24
„Dobry Zasiew – kartka z dn. 14.08.2019” Subskrypcja kalendarza
---------

Zamów nieodpłatny egzemplarz Ewangelii Jana.

Bóg szuka Ciebie – chcesz go odnaleźć?

Zachęcamy do udziału w Studium Biblijnym by sprawdzić jak się rzeczy mają.

Nie marnuj czasu i spotkaj się, by porozmawiać o swojej relacji z żywym Panem Jezusem Chrystusem.

Zapraszamy do rozmowy na naszym Czacie - prawy dolny róg strony

Wesprzyj naszą służbę, jeśli chcesz przyłączyć się do głoszenia ewangelii i propagowania chrześcijańskiego stylu życia.


Serwis internetowy www.ewangelia.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.