…pycha chodzi przed upadkiem…

Ojcze! Gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział:
Obmyj się, a będziesz czysty!

II Księga Królewska 5,13

Naaman, syryjski dowódca wojskowy, jako członek kręgów elitarnych, cieszył się wielkim poważaniem w swoim otoczeniu. Oczekiwał więc, że prorok okaże mu należną cześć i wyjdzie naprzeciw jego oczekiwaniom. Ale Elizeusz nie zaszczycił go nawet osobistym spotkaniem; znając jego problem, posłał mu zaledwie wiadomość, w jaki sposób może być wyleczony z trądu. Prostota polecenia proroka Elizeusza zraniła dumę Naamana, człowieka przywykłego do zajmowania wysokiego stanowiska.

W tej biblijnej historii zawarte jest istotne podobieństwo do dobrej nowiny – Ewangelii, którą dziś się zwiastuje, oraz do sposobu, w jaki ludzie na nią reagują. Wieść ta jest mianowicie tak prosta, że dziecko może ją pojąć. Ale okazuje się, że ludziom, szczególnie takim, którzy mają wysokie mniemanie o sobie, wydaje się być zbyt prosta. To dlatego traktują ją jak „głupstwo” (*I Kor. 1,18-25). Sądzą, że dla swego zbawienia muszą uczynić coś pełnego ofiary, godnego i wielkiego – podobnie myślał Naaman. Gdyby nie dał się przekonać przez swe sługi, wróciłby do Syrii tak samo trędowaty, jak przyszedł. Bóg pragnął mu jednak pomóc, dlatego użył rady sług. Naaman był gotów uczynić coś wielkiego, dlaczego więc nie miałby uczynić czegoś zwyczajnego? Ostatecznie zanurzył się więc w Jordanie, jak polecił prorok. Czy naprawdę wierzył w skuteczność tego zabiegu – nie wiemy. Jego posłuszeństwo zostało jednakże wynagrodzone oczyszczeniem z trądu.

Z Jordanu, który jest symbolem śmierci Chrystusa, wystąpił jako nowe stworzenie. Jego ciało stało się „czyste jak ciało małego dziecięcia”. Stare minęło, wszystko stało się nowe. Oto, czym jest działanie krzyża Chrystusa dla wszystkich ludzi, którzy wierząc są posłuszni Ewangelii.


_______________
*I Kor. 1,18-25
18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.
19. Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę.
20. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata?
21. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie.
22. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują,
23. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo,
24. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą.
25. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie.

„Dobry Zasiew – kartka z dn. 11.09.2018” Subskrypcja kalendarza


POZWÓL BOGU STAĆ SIĘ EXPERTEM W SPRAWIE TWOJEJ DROGI ZBAWIENIA
NIE UFAJ NIKOMU, TYLKO ŻYWEMU SŁOWU BOŻEMU.


---------

Zamów nieodpłatny egzemplarz Ewangelii Jana.

Bóg szuka Ciebie – chcesz go odnaleźć?

Zachęcamy do udziału w Studium Biblijnym by sprawdzić jak się rzeczy mają.

Nie marnuj czasu i spotkaj się, by porozmawiać o swojej relacji z żywym Panem Jezusem Chrystusem.

Zapraszamy do rozmowy na naszym Czacie - prawy dolny róg strony

Wesprzyj naszą służbę, jeśli chcesz przyłączyć się do głoszenia ewangelii i propagowania chrześcijańskiego stylu życia.


Serwis internetowy www.ewangelia.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.