Po co narodził się Jezus Chrystus?

Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej,
Bo w nim pokładam nadzieję moją!

Psalm 62;6.

Data narodzin Pana Jezusa Chrystusa jest umowna, niezaprzeczalnie to nastąpiło jakieś 2000 lat temu i nie ma co kruszyć kopii o nieistotne aptekarstwo w związku z tą datą.

W dzisiejszych czasach Święta Bożego Narodzenia są bardziej zdominowane przez komercję.

W centrach handlowych od 15 listopada lecą do znudzenia słodkie świąteczne melodie, wszędzie religijna szopka, okraszona “Biblijnymi” terminami i husianiem nieporadnego dziecka…

Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu pozostał jedynym orędownikiem ludzi żyjących na ziemi, o czym mówi Pismo Święte:

Albowiem jeden jest Bóg,
jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.

I list Apostoła Pawła do Tymoteusza 2;5.

Sam Pan powiedział na temat swojej roli w Ewangelii Jana 14;6:

Odpowiedział Jezus: Ja jestem droga i PRAWDA
i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Bóg dobrowolnie zaprasza wszystkich, by schronili się w Jego objęciach dzięki żywej relacji z Jego Synem.

Większość ludzi zna historię Noego, który budował arkę na lądzie stałym przez około 100 lat, opisaną w Księdze Rodzaju od 6 do 9 rozdziału.

Pan Bóg polecił Noemu zbudowanie jej, ponieważ zawiódł się na rodzaju ludzkim:
Ks. Rodzaju. 6:6-22
“6. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim.
7. I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem.
8. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.
. . .
13. Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią.
14. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą…”

Szacuje się, że budowa arki trwała około 100 lat, budowali ją wraz z Noem trzej synowie Sem, Cham i Jafet. Do czasu potopu długość życia ludzkiego przekraczała kilkaset lat na co pozwalały ówczesne warunki klimatyczne(*).

Tak długi okres budowy „okrętu” na pustyni, musiał być „nagradzany” wieloma kpinami postronnych osób, zwłaszcza gdy Noe mówił o nadchodzącym gniewie Bożym i że buduje ją, by uchronić rodzaj ludzki i zwierzęta przed zapowiedzianym przez Boga potopem.

W arce znalazło się tylko ośmioro ludzi – Noe z żoną, synowie z żonami i zwierzęta po parze z każdego rodzaju i żywność dla nich wszystkich.

Potop trwał 370 dni, a rozpoczął się 40 dniowym ulewnym deszczem i wytryśnięciem licznych źródeł z ziemi.

Ocaleli ci, którzy potraktowali Boże ostrzenie na serio. Bóg przysiągł Noemu, że już nie nawiedzi ziemi potopem,przymierze to potwierdził znakiem w postaci tęczy na niebie.

Potop oraz kolejne przymierza zawierane przez Boga z ludźmi opisane w Starym Testamencie nie rozwiązały problemu grzesznego postępowania ludzkości.

Słabość natury ludzkiej ciągnęła się za człowiekiem od upadku pierwszych ludzi w Edenie poprzez kolejne epoki…

Od początku świata zależało Bogu na tym, by korona Jego stworzenia nie ponosiła brzemiennych skutków wspomnianego upadku.

Prawo nadane Narodowi Wybranemu nakazywało, za różne przewinienia by przelewano krew zwierząt m.in. jednorocznego baranka.

Ofiary te jedynie przykrywały popełnione grzechy, a nie gwarantowały wewnętrznego pokoju nie mówiąc o gwarancji życia wiecznego.

Kilkaset lat przed narodzeniem Pana Jezusa Izajasz prorokował:

Dlatego sam Pan da wam znak:
Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel.

Prorok Izajasz 7;14.

Zapewne zastanawiasz się czytelniku co wspólnego z arką ma narodzenie Jezusa Chrystusa?

Jezus Chrystus postanowił złożyć dobrowolnie ofiarę ze swojego nienagannego życia i przelać swoją krew na krzyżu, by stać się tą arką dla Twojego życia:

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny

Ewangelia wg. św. J 3;16.

Bóg chce darować życie wieczne tym, którzy w pokornej osobistej modlitwie wyznają Jezusowi swoje przewinienia względem Boga i bliźnich.

W Liście Apostoła Pawła do Rzymian 10;9-10 jest prosta instrukcja:

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.

Po tym prostym i koniecznie szczerym wyznaniu żywy Jezus może otoczyć Cię opieką i pomocą Ducha Świętego, gdy oddasz Mu stery swojego życia.

Każdy człowiek doświadcza sztormów i huraganów w swoim życiu, ale gdy powierzysz Mu w imieniu Jezusa aktualny problem i zaufasz w każdej dziedzinie swojego życia na pewno nie zawiedziesz się.

Uczyniłem to ponad 35 lat temu, tu jest link do historii tego spotkania, sprawdź co z niego wynika.

Piszę tam o pokoju i pomocy, której doświadczam od tego czasu mimo wielu huraganów.

Niejednokrotnie jak Noe słyszałem pod swoim adresem różne przytyki, ale zmniejszyła się ich ilość po tym, gdy zobaczyli rękę Jezusa w moim doświadczeniu, Któremu bezgranicznie zaufałem.

Jezus jest tą Arką, która bezpiecznie mnie dowiezie do spotkania z Bogiem, dziś w dobie pandemii mam cały czas ten pokój.

Żadna dotychczasowa szczepionka nie zagwarantuje nikomu 100 % ochrony.

Spora część zaszczepionych i nie zaszczepionych czasem przechodzi ekstremalne trudy chorowania, na szczęście nie jest to powiązane z bezwarynkowym skutkiem śmiertelnym zainfekowanych.

Dzięki Jezusowi czuję się bezpiecznie, schowany w Nim mam pewność życia wiecznego a nawet czekam bez obawy potępienia na spotkanie z Nim, jak wielu którzy potraktowali Jego Słowa na serio.

Moim zadaniem jest to, by z tej Arki nie wypaść, dlatego codziennie czytam Pismo Święte i staram się postępować jak jest w Nim napisane, codziennie koryguje swoje życie.

Zachęcam Cię czytelniku, byś sprawdził jak się sprawy mają w Piśmie Świętym, nie polegaj na nauce żadnego kościoła, czy organizacji, lecz zaufaj żyjącemu Jezusowi – zachęcam Cię do uczestnictwa w Studium Biblijnym.

Na naszej stronie praktycznie co tydzień umieszczane są historie osób, które zaufały żywemu Bogu, porzucając ułudę nierozumnego życia i systemów religijnych.

Niech Cię Pan Jezus błogosławi 🙂 – kazimierz.

(*) Link do wykładów dotyczących zmian klimatycznych na Ziemi.

---------

Zamów nieodpłatny egzemplarz Ewangelii Jana.

Bóg szuka Ciebie – chcesz go odnaleźć?

Zachęcamy do udziału w Studium Biblijnym by sprawdzić jak się rzeczy mają.

Nie marnuj czasu i spotkaj się, by porozmawiać o swojej relacji z żywym Panem Jezusem Chrystusem.

Zapraszamy do rozmowy na naszym Czacie - prawy dolny róg strony

Wesprzyj naszą służbę, jeśli chcesz przyłączyć się do głoszenia ewangelii i propagowania chrześcijańskiego stylu życia.


Serwis internetowy www.ewangelia.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.