Nigdy nie zasłużysz sobie na zbawienie…

Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego (…).

List Ap. Pawła do Tytusa 3,4-5.

Pewna kobieta, która z powodu problemów zdrowotnych udała się do apteki, otrzymała przez pomyłkę inny lek niż ten, o który poprosiła. Stało się tak dlatego, że oba lekarstwa miały podobną nazwę. Na szczęście zauważyła pomyłkę, zanim zażyła lekarstwo, które mogłoby jej poważnie zaszkodzić.

Ta krótka historia wzięta z życia przypomina mi inną, o wiele poważniejszą w skutkach pomyłkę, która bardzo często ma miejsce w sferze wiary.

My, ludzie, również cierpimy na poważną chorobę – grzech, który oddziela nas od Boga. Wielu z nas to odczuwa i z tego powodu szuka „lekarstwa”, które mogłoby ich wyleczyć. Również i tutaj są dwie, podobnie brzmiące, ale zupełnie odmienne możliwości.

Pierwsza z nich to „wykonać”. Jest to nadrzędna zasada wszystkich ludzkich religii. Każda z nich powstała jako wynik ludzkiej potrzeby, aby znaleźć drogę do Boga i przejednać Go. Cel ten ludzie chcą osiągnąć przez własne starania i wymyślone przez siebie religijne nakazy. Niemniej Biblia, Boże poselstwo skierowane do ludzi, wyjaśnia, że tą drogą NIE DA SIĘ dojść do Boga.

Druga z nich to „wykonane”. Mówi nam o niej ewangelia – Bóg jest tym, który sam wszystko wykonał, aby zlikwidować przepaść, jaka dzieli człowieka od Niego. W tym celu posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, „aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Ew. Jana 3,16). Jezus Chrystus dokonał na krzyżu dzieła odkupienia. Tam on umierając zawołał: „Wykonało się!” (Ew. Jana 19,30). Kto szczerze wyzna Bogu swoje grzechy, wierząc, że zostały one poniesione na krzyżu przez Zbawiciela, dzięki łasce Boga zostanie zbawiony.

„Dobry Zasiew – kartka z dn. 22.01.2018” Subskrypcja kalendarza

 

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.

List Ap. Pawła do Rzymian 10;9-10.

 

 

---------

Zamów nieodpłatny egzemplarz Ewangelii Jana.

Bóg szuka Ciebie – chcesz go odnaleźć?

Zachęcamy do udziału w Studium Biblijnym by sprawdzić jak się rzeczy mają.

Nie marnuj czasu i spotkaj się, by porozmawiać o swojej relacji z żywym Panem Jezusem Chrystusem.

Zapraszamy do rozmowy na naszym Czacie - prawy dolny róg strony

Wesprzyj naszą służbę, jeśli chcesz przyłączyć się do głoszenia ewangelii i propagowania chrześcijańskiego stylu życia.


Serwis internetowy www.ewangelia.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.