„Najlepiej jak potrafię”

Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu.

List do Rzymian 3,28

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.

List do Efezjan 2,8-10.

„Czy jest Pan zbawiony?” – zapytał kiedyś wierzący chrześcijanin swojego rozmówcę. Odpowiedź brzmiała jednoznacznie: „staram się postępować najlepiej jak potrafię”. Chrześcijanin z kolei odpowiedział: „ja również, ale nie w celu uzyskania zbawienia, lecz dlatego, że już jestem zbawiony”.

Wielu religijnych ludzi sądzi, że dzięki dobrym uczynkom mogą zostać zbawieni, czyli na skutek ich własnych wysiłków. Taka postawa może wypływać z przekonania, że tacy, jakimi oni są, nie podobają się Bogu i dlatego chcą stawać się coraz lepszymi. Z drugiej strony trzeba zauważyć, że nie należą oni do rzeszy obojętnych ludzi, którzy w ogóle nie pytają o Boga i wieczność. Patrząc ogólnie, tkwi w człowieku religijna skłonność, aby możliwie jak najbardziej podobać się Bogu. Takie pragnienie cechowało człowieka od zawsze. W niektórych religiach doprowadziło ono nawet do składania na ofiarę własnych dzieci, aby w ten sposób zadowolić ich boga.

Błędne myślenie polega w tym zakresie na tym, iż usiłujemy przez nasze wysiłki podobać się Bogu, a niestety nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć. Bóg nie jest wrogiem człowieka, lecz to my, ludzie, często buntujemy się przeciwko Niemu. Jeśli Bóg czasem wkracza boleśnie w czyjeś życie osobiste − lub nawet całych narodów − to ma na celu przypomnieć ludziom o swej suwerenności i wielkości. Jako sprawiedliwy Sędzia, Bóg musi osądzić zło już tutaj na ziemi, ale przede wszystkim, kiedyś u progu wieczności. Pomimo tego, Bóg nie jest nieprzyjacielem człowieka.

To my, ludzie, musimy się z Nim pojednać, a to może stać się przez radykalną zmianę w nas samych. Ten zwrot w naszym życiu powinien zacząć się wyznaniem grzechów przed Bogiem i wiarą w Zbawiciela, którym jest Pan Jezus Chrystus, Jego Syn. Taki krok prowadzi do przebaczenia grzechów, czystego sumienia i trwałego pokoju z Bogiem. Będzie on dla nas błogosławionym.

Zbawienie jest prezentem od Boga, który może otrzymać każdy człowiek, który szczerze wyzna przed Bogiem, że jest w swoim życiu grzesznikiem. Zatem zbawienie jest darem, a więc nie można sobie na nie zapracować, można je tylko i wyłącznie otrzymać wierząc w Pana Jezusa Chrystusa. W tej kwestii nie możemy nic dodać od siebie, gdyż to Bóg jest jedynym Dawcą.

Dobre uczynki mają wartość przed Bogiem dopiero wtedy,
gdy są wykonywane przez tego, kto jest zbawiony.

Wraz ze zbawieniem, Bóg daje człowiekowi całkiem nowy początek. „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2 Kor. 5,17). W ten sposób, każdy prawdziwie wierzący człowiek − patrząc duchowo − stał się nowym stworzeniem, czyli Bożym dziełem, stworzonym w Chrystusie Jezusie. Pozostaje zapytać: Do czego człowiek zostaje stworzony? Odpowiedź brzmi – do dobrych uczynków! A więc dopiero teraz Słowo Boże mówi o dobrych uczynkach. Nie są one związane oczywiście z naszymi wysiłkami, które ewentualnie moglibyśmy czynić w naszej gorliwości dla Boga, niezależnie od Niego. Jak czytamy w tytułowym wersecie, okazuje się, że Bóg przeznaczył nas do dobrych uczynków, które wcześniej sam „przygotował”. Człowiek wierzący może więc teraz w mocy nowego życia wykonywać te uczynki, gdyż to nowe życie sprawia w nim chcenie i wykonanie.

Takie postępowanie nie jest dla nas bynajmniej żadnym przymusem w połączeniu z niepewną nadzieją, aby w ten sposób zdobyć przychylność u Boga. Wręcz przeciwnie, jest to podążanie śladami stóp Pana Jezusa. On na tej ziemi uwielbił Boga w sposób doskonały i pragnie, aby odkupieni przez Niego ludzie byli teraz na tej ziemi Jego naśladowcami. Tak więc, dobre uczynki przed Bogiem wywodzą się z posiadanego zbawienia, a nie odwrotnie. Dobre uczynki mają wartość przed Bogiem dopiero wtedy, gdy są wykonywane przez tego, kto jest zbawiony.

„Dobry Zasiew – kartki z dn. 18i24.03.2022” Subskrypcja kalendarza
---------

Zamów nieodpłatny egzemplarz Ewangelii Jana.

Bóg szuka Ciebie – chcesz go odnaleźć?

Zachęcamy do udziału w Studium Biblijnym by sprawdzić jak się rzeczy mają.

Nie marnuj czasu i spotkaj się, by porozmawiać o swojej relacji z żywym Panem Jezusem Chrystusem.

Zapraszamy do rozmowy na naszym Czacie - prawy dolny róg strony

Wesprzyj naszą służbę, jeśli chcesz przyłączyć się do głoszenia ewangelii i propagowania chrześcijańskiego stylu życia.


Serwis internetowy www.ewangelia.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.