Historia Agaty.

Od dłuższego czasu mam w sercu pragnienie żeby podzielić się publicznie tym co wydarzyło się w moim życiu,

Od zawsze w moich oczach byłam osobą wierzącą, wychowałam się w katolickiej rodzinie. Żyłam we względnej zgodzie z głównymi moralnymi zasadami, choć zdarzało się je pod siebie naginać. Lubiłam czasem pomóc innym, zrobić coś dobrego. Nie kradłam, prawie nigdy nie oszukiwałam, byłam w kościele co tydzień i do tego miałam jakiś rodzaj relacji z Bogiem.

 

…miałam jakiś rodzaj relacji z Bogiem.


 

Przyszedł w moim życiu taki czas, kiedy wiele priorytetowych spraw bardzo mi się nie układało. Prosiłam Boga o pomoc i wysłuchał mnie. Mój obecny mąż, a wówczas chłopak, nawrócił się i z łobuza stał się nowym człowiekiem, z nowym sercem (Ez, 36:26). To doświadczenie mocno na mnie wpłynęło.
– “I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste.” Prorok Ezechiel 36;26

Gdzieś w moim pobliżu zawsze była Biblia. Zaczęłam po nią sięgać częściej i czytać inaczej. Zrozumiałam, że każdy musi się nawrócić i przewartościować swoje wewnętrzne motywacje. Pismo mówi o konieczności nowego narodzenia (Jan 3;3) a także o tym, że nasze dobre uczynki są w oczach Bożych jak brudna szmata (Iz. 64:5). Naszą sprawiedliwością nie damy rady na nic zasłużyć (Gal. 2:16).
– “Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.” Ewangelia wg św.Jana 3;3,
– “I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr.” Izajasz 64:6,
– “Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.” List do Galacjan. 2:16.

 

Chrześcijanie nie mają tak żyć!
Coś ma wyróżniać ich na tle świata, a tym czymś jest Miłość.


 

Zaczęłam też z przykrością dostrzegać, choć długo miałam na to zamknięte uszy i oczy, jak bardzo instytucja katolicka ma niewiele wspólnego z chrześcijaństwem. Czczenie stworzenia zamiast Stwórcy (Maryjność) (Rz.1:25) więcej niż Jeden pośrednik do Boga (ITym. 2:5), sama msza i jej przebieg, rożne święta i nakazy, to wszystko zasady podane przez ludzi i ciągle wymyślane (Marka. 7:7) a poza tym również to, jakie świadectwo daje życie ludzi ‘wierzących’. Często gniew, zazdrość, złorzeczenie, niewybaczenie, obmawianie, miłość do pieniędzy, egoizm, chciwość… Boże Słowo mówi o tym wszystkim. Chrześcijanie nie mają tak żyć! Coś ma wyróżniać ich na tle świata, a tym czymś jest Miłość.
– “Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.” List do Rzymian 1:25,
– “Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,” I List do Tymoteusza 2;5,
– “Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.” Ewangelia wg św.Marka 7,7.

Ochrzciłam się około 3 lata temu, tak jak mówi Pismo. Kto uwierzy z całego serca – ten może. Jako nieświadome niemowlę byłam pokropiona wodą, ale nie znalazłam uzasadnienia takiej kolejności w Bożym Słowie. Podobnie jak nie znalazłam niczego o tzw. czyśćcu, modlitwach do Marii i innych ludzi którzy odeszli z tego świata, płaceniu pieniędzy za modlitwy za zmarłych, nieomylności człowieka (papieża) na ziemi, i wielu innych kwestiach…

 

Bóg nadał mojemu życiu jedyny prawdziwy sens.


 

Nie wierzę w religie. Bóg jest żywy i nie mieszka w żadnym fizycznym kościele (Dz. 17:24-25) Wierzę, że Jezus jest Bożym Synem, który przyszedł na ziemię i odkupił tych którzy w to wierzą. Wierzę, że jest jedyną Drogą do Ojca (Jan. 14:6). Wierzę, że zmartwychwstał. Wierzę, że wielu czytających teraz te słowa uznaje je za głupstwo (I Kor. 1:18) I wierzę, że wiele czytających dotknie teraz Boża Miłość.
– “Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko.” Dzieje Apostolskie 17:24-25,
– “Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i PRAWDA i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” Ewangelia wg św.Jana 14:6,
– “Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.” I List do Koryntian 1:18.

Po co piszę publicznie tak wydawałoby się osobiste wyznanie? To skarb którym chce się podzielić. Boże Słowo mówi, że nie chowa się światła pod korcem (Mt, 5:15). Bóg nadał mojemu życiu jedyny prawdziwy sens. Pobyt na ziemi choćby najwspanialszy jest krótki. Życzę z całego serca nawrócenia każdej osobie.
– “Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.” Ewangelia wg św.Mateusza 5;15.

Z powodu biblijnej wiary w Jezusa ginie na świecie każdego dnia 500 osób. W Polsce, na ten moment, nic za te słowa nie grozi oprócz utraty ‘szacunku’ wśród części znajomych a czasem także niestety dobrych relacji w rodzinie.

 

Bóg istnieje, stworzył świat i Ciebie.
Jeśli zaczniesz go szukać, na pewno odnajdziesz.


 

Jest także na ten temat taki fragment z Ewangelii św Mateusza 10:32:
– “Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie.”

Bóg istnieje, stworzył świat i Ciebie. Jeśli zaczniesz go szukać, na pewno odnajdziesz. Biblia mówi że każdy musi narodzić się na nowo jeśli chce wejść do Królestwa Niebieskiego. Co to znaczy? Poczytaj np. tutaj >> czym jest nowe narodzenie i dlaczego jest konieczne.

Boże Słowo mówi, że jesteśmy zbawieni z Łaski, za darmo, nie z naszych uczynków, żeby się z nich nikt nie szczycił. Oraz, że ci, dla których mowa o krzyżu jest głupstwem, giną…

Agata 🙂 – grudzień 2020 r.
---------

Zamów nieodpłatny egzemplarz Ewangelii Jana.

Bóg szuka Ciebie – chcesz go odnaleźć?

Zachęcamy do udziału w Studium Biblijnym by sprawdzić jak się rzeczy mają.

Nie marnuj czasu i spotkaj się, by porozmawiać o swojej relacji z żywym Panem Jezusem Chrystusem.

Zapraszamy do rozmowy na naszym Czacie - prawy dolny róg strony

Wesprzyj naszą służbę, jeśli chcesz przyłączyć się do głoszenia ewangelii i propagowania chrześcijańskiego stylu życia.


Serwis internetowy www.ewangelia.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.