Zbawienie jest darem, który powinieneś tu odebrać.

Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar.

List Ap. Pawła do Efezjan 2;8.

Niektórzy ludzie mają własną interpretację Bożej łaski. Wierzą, że można dostąpić zbawienia spełniając pewną ilość dobrych uczynków „przyprawionych“ odrobiną łaski. Ich zdaniem raj to miejsce pełne szanowanych ludzi, którzy osiągnęli pewne minimalne wymogi stawiane przez Boga. Natomiast piekło, jak mówią, przeznaczone jest dla oczywistych, beznadziejnych przypadków, dla tzw. wielkich grzeszników.

Dziękujmy Bogu, że te wyobrażenia są czystą fantazją! Jeżeli niebo rzeczywiście byłoby jedynie dla dobrych ludzi, wtedy Ty i ja nie moglibyśmy się tam znaleźć. Chyba że Boże absolutne pojęcie „dobra“ zastąpimy ludzkim jego rozumieniem – wynaturzonym i ograniczonym. Nasza reputacja wśród ludzi może być nienaganna, ale jaki z tego pożytek, skoro Bóg, którego wzrok wszystko przenika, osądza nas patrząc na to, co jest w naszych sercach? Proroka Izajasza w chwili jego słabości dosięgła pycha, lecz kiedy znalazł się twarzą w twarz z Bogiem, zmuszony był zawołać: „Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg“ (Izaj. 6,1-5).

Pełnia łaski Bożej może objawić się wobec tych, którzy dostrzegają swoje upadki. Sam Jezus Chrystus powiedział, że nie przyszedł, by wzywać do upamiętania sprawiedliwych, ale grzeszników (Ew. Łuk. 5,32).

Jakąż sprawiedliwość posiadał złoczyńca ukrzyżowany wraz z Jezusem, że Pan obiecał mu obecność w raju jeszcze tego samego dnia? Absolutnie żadną! Pismo zapewnia nas: „Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga“ (1. Piotra 3,18).

Kalendarz „Dobry Zasiew” – kartka z dn. 13.03.2017 r.

Poznaj 4 prawa duchowego życia.

Zachęcam Cię do udziału w Studium Biblijnym by sprawdzić czy tak się rzeczy mają.