Włącz Boży GPS.

„Ja wyszedłem jako twój przeciwnik, gdyż droga twoja jest zgubna i wbrew mojej woli.”

4. Księga Mojżeszowa 22,32

Pewien kierowca źle skręcił na skrzyżowaniu i zboczył z właściwej drogi. Zupełnie jednak tego nie zauważył. Jechał więc dalej w niewłaściwym kierunku, o nic się nie martwiąc. Był ostrożnym i bardzo poprawnym kierowcą. Zawsze zatrzymywał się przed każdym znakiem STOP i nigdy nie przekraczał dozwolonej prędkości. Wszystko więc było w porządku, z wyjątkiem jednego – kierunek był nie ten, co trzeba.

Podobnie może być w naszym życiu. Jeżeli nie znajdujemy się na drodze wyznaczonej nam przez Boga, zdążamy do miejsca wiecznego zatracenia i to nawet jako ludzie mili i sympatyczni!

Z natury bowiem wszyscy ludzie znajdują się na drodze, która wiedzie w dół. Nie tylko wielcy grzesznicy i jawni przestępcy popadli w stan określany przez poważanych ludzi jako „wykolejenie”. Nie, w Bożych oczach wszyscy jesteśmy grzesznikami!

Ale Bóg widząc nasz nędzny stan, chce powstrzymać nas na tej złej drodze, wskazując nam właściwą. Droga Boża wiedzie przez krzyż Golgoty – dzieło zbawienia.

Przez Golgotę? Przecież przez to miejsce przeszedł już blisko 2000 lat temu ktoś przed nami: Jezus Chrystus! Tak, to prawda. Ale jeśli nie uznamy tego, że Pan Jezus musiał cierpieć i umrzeć tam za moje i Twoje grzeszne pragnienia, myśli, słowa i czyny, wtedy nadal będziemy zmierzać tą złą drogą. Oznacza to, że jeśli mamy zbyt wysokie mniemanie o sobie i uważamy się za sprawiedliwych, to wiedzmy, że ludzie prawi we własnych oczach nigdy nie osiągną zbawienia i wiecznej chwały Bożej.

W niebie znajdą się tylko tacy ludzie, którzy niegdyś jako grzesznicy w sposób radykalny zawrócili ze złej drogi, szczerze pokutowali i uwierzyli w wartość zbawczego dzieła Pana Jezusa. „Droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady, jest mądry” (Przyp. Sal. 12,15).

„Dobry Zasiew – kartka z dn. 26.11.2016” Subskrypcja kalendarza.

——————

Nieodpłatne upgrade Twojego GPS’a Studium Biblijnym, sprawdź czy dobrze jedziesz.

Zamów darmowy egzemplarz Ewangelii Jana.