[Video] Taki jest mój Bóg

Jaki jest Bóg? Jak Go sobie wyobrażasz? Co o Nim myślisz? Czy znasz go? Istnieje wiele błędnych przekonań i wyobrażeń na temat Boga. Dlatego Bóg objawił nam się w osobie Jezusa, byśmy mogli Go poznać. Wysłuchaj tego krótkiego przesłania, ukazującego jaki On naprawdę jest. Może zechcesz poznać go bliżej?