[Video] Świadectwo Jana

„…smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje, smutek zaś światowy sprawia śmierć.”

II List Ap. Pawła do Koryntian 7;5.
Nagranie udostępnione za zgodą www.betel.tv.

Zamów nieodpłatny egzemplarz Ewangelii Jana.

Może chcesz się spotkać i porozmawiać o swoim problemie z uzależnieniem.