[Video] Świadectwo Darii

„Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. I Koryntian 1;18”

Nagranie udostępnione za zgodą www.betel.tv

Zachęcamy do nabycia nieodpłatnego egzemplarza Ewangelii Jana.