[Video] Świadectwo byłego piłkarza Lechii.

„[Chwała] Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy”

List Ap. Pawła do Efezjan 3;20.

Zwykłe posłuszeństwo Duchowi Świętemu prowadzi do niezwykłego życia, a Ty komu jesteś posłuszny?

Może chcesz się spotkać i porozmawiać o swojej relacji z Jezusem Chrystusem.

Nagranie udostępnione za zgodą autora.