[Video] Radio – Głupi mądry film.

„Dałem się znaleźć tym, Którzy mnie nie szukali,
Objawiłem się tym, Którzy o mnie nie pytali.”

List Ap. Pawła do Rzymian 10;20b.
autor: Henryk Dedo i Waldemar Kasperczak.

Zamów bezpłatny egzemplarz Ewangelii Jana.

Również może chciałbyś spotkać się i porozmawiać o swojej relacji z Jezusem.