[Video] POGRZEB – Głupi mądry film.

„…człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa….”

List Ap. Pawła do Galacjan 2;16a PBT.
autor: Henryk Dedo i Waldemar Kasperczak.

Zachęcamy do udziału w nieodpłatnym Studium Biblijnym, by sprawdzić jak się rzeczy mają.

Zamów nieodpłatny egzemplarz Ewangelii Jana.