[Video] Pan cudownie okazał łaskę.

Świadectwo Izy.

„Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy,
Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.”

List Ap. Pawła do Efezjan 3;20-21.
Nagranie udostępnione za zgodą www.betel.tv.

Może chcesz się spotkać i porozmawiać o swojej relacji z Jezusem Chrystusem.

Zamów nieodpłatny egzemplarz pełnej miłości Bożej Ewangelii Jana.