[Video] Nawrócenie się muzułmanki

„Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i Ja się zaprę przed aniołami Bożymi.” Łuk. 12;9.

Padina była gorliwą muzułmanką.

Mimo rygorystycznego przestrzegania zasad religii znalazła się o krok od samobójstwa.

Film jest udostępniony za zgodą Głosu Prześladowanych Chrześcijan