[Video] Most nadziei

Czy potrafiłbyś poświęcić życie twojego ukochanego dziecka, by uratować istnienie wielu ludzi? Ten film obrazuje, jak bolesnego wyboru dokonał Ojciec, poświęcając swego jedynego Syna, by ratować życie innych. Musiał umrzeć jeden człowiek, by wielu było uratowanych.