[Video] Historia Elżbiety.

„Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. II Tym. 3:12. „

Historia Elżbiety byłego Świadka Jehowy, która postanowiła być posłuszna Jezusowi uznając wolę Boga za ważniejszą niż nauki organizacji z którą była związana od urodzenia. Pan Jezus głosił Prawdę i zapewniał, że Jej poznanie da każdemu wierzącemu Mu wolność, która stała się w końcu udziałem Elżbiety –  „I poznacie prawdę, a PRAWDA was wyswobodzi. Ewangelia Jana 8;32”.

Nagranie udostępnione za zgodą www.betel.tv