[Video] Grabarze – Głupi mądry film

„…postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd” List do Hebrajczyków 9;27.

Zadbaj dziś o uniewinnienie na tym sądzie i przyjmij je w darze za darmo z łaski od Jezusa.

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” List Ap.Pawła do Efezjan 2;8-9.

Klarowne szczegóły w tej prezentacji – nie zwlekaj, by zacząć żyć w pokoju z Bogiem !!!!

Zachęcamy do udziału w darmowym Studium Biblijnym, jak i do nabycia nieodpłatnego egzemplarza Ewangelii Jana.

autor: Henryk Dedo i Waldemar Kasperczak.