[Video] Ewangelia i Kościół Rzymskokatolicki.

„Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!”
Słowa Apostoła Pawła do wierzących w liście do Galacjan 1;8

Wywiad trwa „tylko 50 minut” – to niewiele na przeciwko wieczności z dala od Boga.

James White – apologeta, dyrektor służby Alfa i Omega, autor wielu książek, uczestnik ponad 150 moderowanych debat obejmujących takie tematy jak Kalwinizm, Rzymski Katolicyzm, Islam, Mormonizm, Ateizm. Naucza greki jak i teologii systematycznej.

Film oryginalnie pochodzi z profilu:
https://www.youtube.com/user/wiernislowu