[Video] Black button

Jak wiele jesteś w stanie poświęcić, by zyskać wygodne życie, bogactwo, sukces, rzeczy na których ci zależy? Czy jesteś w stanie poświęcić dla tego życie? Bóg kładzie przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Co wybierzesz? Obejrzyj ciekawą alegorię wyboru, przed jakim staje każdy człowiek!

Autor tego krótkometrażowego filmu Lucas Crandles nagrodzony został prestiżową nagrodą: DearCinemaFest Award w 2007 roku.