[Video] 500 lat – ważna rocznica.

„Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą.”

II List Ap. Pawła do Tymoteusza 3;12.

Film przypomina postać Marcina Lutra, osoby która odegrała decydującą rolę w dziele reformacji.

Reformacja to ruch chrześcijański, który nie głosił nowych nauk, lecz wziął sobie za cel powrót do nauk zapomnianych, a obecnych w Piśmie Świętym.

Luter nie był kryształową postacią, ale chciał się szczere podobać Bogu i sięgnął do źródła, którym jest Pismo Święte.

Zbawienie jest za darmo dla każdego, poznaj4 prawa duchowego życia.

Zachęcamy do udziału w Studium Biblijnym by sprawdzić jak się rzeczy mają.

Zamów nieodpłatny egzemplarz Ewangelii Jana.