[Video] 4 września – I takie rzeczy tu miały miejsce?

„A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy. Ewangelia Łukasza 23;34”

…wiem, że ja też krzyżowałem Pana Jezusa, ale odebrałem dar przebaczenia wszystkich popełnionych grzechów – czy Ty już się pojednałeś z Bogiem tak jak On tego oczekuje?

Zachęcamy do nabycia nieodpłatnego egzemplarza Ewangelii Jana, by poczytać o wybaczeniu.