Studium Biblijne.

Studium Biblijne.

Ewangelia.pl pragnie zachęcić Cię do skorzystania z darmowej podróży
przez Księgę ksiąg – takie miano nosi Biblia czyli Pismo Święte.

Biblia jest listem miłosnym Pana Boga napisanym do każdego człowieka z osobna.

Jest Księgą pełną obietnic dla tych, którzy uwierzą Panu Bogu, że to, co Bóg mówi w swoim Słowie jest prawdą.

Czytając tę Księgę możesz mieć pewność, że Jej Autor – Duch Święty pomoże Ci w Jej zrozumieniu.

Krótka westchnięcie „Panie rozjaśniaj mi tą treść”, pomaga w zrozumieniu
tego, co Pan Bóg chce nam powiedzieć na temat nas samych, tego co jest cenne
w oczach Boga, a także tego co może być przyczyną kłopotów w naszym życiu. Potwierdza to samo Boże Słowo w Liście do Hebrajczyków 4;12:
„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz
obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i
szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca”.

Nadrzędnym celem tego przekazu jest nawiązanie bliskiej relacji z Panem
Jezusem, by dzięki niej  móc doświadczyć pokoju z Bogiem.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem przebiegu studium (w trakcie którego przewidziano także zachęcające upominki) oraz zgłoszenie swego uczestnictwa poprzez wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego.

Można z radością jak ten malec na obrazku poznawać tą Księgę.