Ratunek dla Twojej bezsilności…

„Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa.”

List Ap. Pawła do Galacjan 2;16 PBT.

Może przez całe swoje życie wysilasz się, by podobać się Bogu. Uczono cię, że musisz zadać sobie trud, by pojednać się z Nim. Dobrze wiesz, że nie masz społeczności z Bogiem i grzech oddziela cię od Niego – wiedziały już o tym wysoko rozwinięte ludy pierwotne, o czym czytamy w pierwszej księdze Biblii. Z tego też powodu może próbujesz zmienić swój stan przed Bogiem przez własną sprawiedliwość, właściwe myśli i dobre postępowanie. To również jest ważne, ale czyniąc to z pewnością nie osiągnąłeś upragnionego spokoju sumienia. Czy człowiek w ogóle jest w stanie tak żyć, żeby w pełni zadowolić Boga? Biblia mówi wyraźnie: nie (zob. Rzym. 3,10)!

„Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego”

List Ap. Pawła do Rzymian 3;10.

Pomyśl o swoich innych staraniach w tej kwestii: miłość do ludzi, dobre uczynki, trwanie w modlitwie, chodzenie do kościoła czy zboru. Ale dodaj jeszcze proszę do tej listy wszystkie inne uczynki, jakie popełniłeś w swoim życiu – te złe, niewłaściwe i zrób podsumowanie. Proszę cię, uczyń to szczerze!

Czy dzięki temu Bóg uwolnił cię od twoich win i grzechów? Czy otrzymałeś pokój z Bogiem? Jednym z najstarszych pytań ludzkości jest: „Jakże więc człowiek może być sprawiedliwy w obliczu Boga?” (Job 25,4). Pytanie to jest dzisiaj tak samo aktualne, jak za dawnych czasów Joba. Biblia udziela na nie odpowiedzi każdemu grzesznikowi. Bóg pragnie usprawiedliwić każdego, „który wierzy w Jezusa” (Rzym. 3,26), to znaczy każdego, dla którego Jezus Chrystus nie tylko jest człowiekiem, ale i prawdziwym Bogiem – każdego, kto z wiarą przyjmie, że ON poniósł wszystkie jego winy. To może uczynić jedynie ten, kto zobaczy i wyzna przed Bogiem, że jest słaby i grzeszny. Czy już to uczyniłeś?

„Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa.”

List Ap. Pawła do Rzymian 3;26.
„Dobry Zasiew – kartka z dn. 2.12.2016”Subskrypcja kalendarza

Zbawienie jest za darmo dla każdego – poznaj 4 prawa duchowego życia.

Zamów darmowy egzemplarz Ewangelii Jana.

Jak chcesz możesz się spotkać i porozmawiać o swojej relacji z Jezusem.