Informacja o prawach autorskich

Materiały, których prawa autorskie należą do innych autorów są ich wyłączną własnością i na serwisie Ewangelia.pl są umieszczone za ich zgodą. W celu otrzymanie zezwoleń na ich kopiowanie i/lub rozpowszechnianie należy się zwracać do właścicieli praw autorskich. Materiały takie są za każdym razem odpowiednio oznaczone.

Pozostałe materiały są wyłączną własnością właściciela serwisu – kazimierza zielińskiego. Mogą być one powielane, reprodukowane w całości lub części i w dowolnej formie, pod następującymi warunkami:

  • Materiały nie mogą być kopiowane przez osoby i/lub organizacje nie akceptujące wyznania wiary i/lub wykorzystywane w celu propagowania poglądów niezgodnych z wyznaniem wiary.
  • Materiały nie mogą być wykorzystane w celach zarobkowych i/lub komercyjnych. Za rozpowszechnianie materiałów nie można pobierać opłat wyższych niż koszta własne (koszt nośników, wydrukowania, itp.).
  • Do materiałów należy dołączyć informację o tym, że tekst lub jego fragmenty pochodzą serwisu Ewangelia.pl

Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów materiałów znajdujących się w serwisie z naruszeniem powyższych warunków jest niedozwolone bez uzyskania zgody autorów.